مجموعه کتاب های آموزش PHP - Digital Design - Vhdl - Network

Wiley.PHP5.and.MySQL.Bible.(2004).DDU_.BM.OCR.6.0.ShareConnect.pdf
Wiley.PHP.5.f.Dummies.(2004).DDU_.BM.OCR.6.0.ShareConnect.pdf
Howard_WUSB_Framewk.pdf
Howard_WUSB_Protocol.pdf
JUSBComplete2ndEdition.PDF
Keys_WUSB_Security.pdf
Ultra-Wideband.pdf
wirelessUSB.pdf
WUSBSpec_r10.pdf
Hosler_WUSB_ArchOver.pdf
Howard_WUSB_Data__Flow.pdf
Mechanical Engineering-Tribology In Machine Design.pdf
MIT[1].Press_.Circuit.Design.with.VHDL._2004_.TLF.pdf
Concepts Algithms and Tools f Model Checking.pdf
eBook - Computers - VHDL Programming by Example (McGraw Hill - 4th Ed).pdf
H.264 and MPEG-4 Video Compression -Wiley.pdf
Multimedia Image and Video Processing - EEn.pdf

http://www.kamyab.com/img/size.gifحجم : 126 مگابایت

http://www.kamyab.com/img/download.gif لینک دانلود مستقیم/ Direct Download

http://www.kamyab.com/img/password.gif رمز فایل زیپ : www.kamyab.com  (به کوچک بودن حروف دقت کنید)کلمات کلیدی : مجموعه کتاب های آموزش PHP - Digital Design - Vhdl - Networkبامجموعه Network, PHP,VHDL & Digital Design, USB & Multimedia Books

/ 0 نظر / 10 بازدید